Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu w skarpie istniejącego zbiornika wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych Zespołu Terenów Zieleni, osiedla wielorodzinnego przy ul. Falandysz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 10.07.2013 r. spółki Willa Developer Krzysztof Szubierajski i Wspólnik s.j., ul. Reymonta 12, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu w skarpie istniejącego zbiornika wodnego, na dz. nr ew. 108/2 obr. 03-03 w Radzyminie, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych Zespołu Terenów Zieleni, osiedla wielorodzinnego przy ul. Falandysza i ul. Armii Krajowej tj.: z działek nr ew. 108/1, 108/2, 98/8, 98/9, 98/10, 109 obr. 03-03 w Radzyminie, istniejącymi wylotami do rowu komunalnego R-24A i dalej do Kanału Sierakowskiego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- Wicestarosta, data: 09.08.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.08.2013 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.08.2013 r., godz. 09.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.08.2013 r., godz. 09.32Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1103 razy.