Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAWIADOMIENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 17 czerwca 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 0001 do 0040 gminy Wołomin
ZAWIADOMIENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 22 oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity z późn.zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 454)

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 0001 do 0040 tj.: Helenów, Leśniakowizna, Majdan, Mostówka, Nowe Grabie, Stare Grabie, Czarna – 01, Czarna – 02, Czarna – 03, Czarna – 04, Duczki – 01, Duczki – 02, Duczki – 03, Duczki – 04, Duczki – 05, Duczki – 06, Lipinki, Nowe Lipiny – 01, Nowe Lipiny – 02, Nowe Lipiny – 03, Nowe Lipiny – 04, Nowe Lipiny – 05, Nowe Lipiny – 06, Nowe Lipiny – 07, Ossów – 01, Ossów – 02, Ossów – 03, Ossów – 04, Stare Lipiny, Turów, Zagościniec-01, Zagościniec-02, Zagościniec-03, Zagościniec-04, Zagościniec-05, Zagościniec-06, Zagościniec-07, Zagościniec-08, Zagościniec-09, Cięciwa gminy Wołomin.


Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach od
08 lipca do 26 lipca 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 pok. nr 5 (przyziemie budynku) w godz. od 9.30 do 15.00.


Wszyscy zainteresowani, mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo
– kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2013 r., godz. 12.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.06.2013 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2013 r., godz. 12.13NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1339 razy.