Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego

dotyczy udzielenia Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie inwestycji liniowych polegających na budowie wodociągu, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie kabla elektroenergetycznego
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Starosta Wołomiński


wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie, działającego na rzecz i
w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie inwestycji liniowych polegających na budowie wodociągu, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie kabla elektroenergetycznego, w ramach realizacji prac pn.: „Parking strategiczny „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) „Rembertów PKP” na nieruchomościach gruntowych o numerach ewidencyjnych 1/1 i nr 1/2 położonych w obrębie 3-00-51, m. Warszawa, Województwo Mazowieckie o łącznej powierzchni 0, 0422 ha, których stan prawny jest nieuregulowany oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu ww. decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.06.2013 r., godz. 14.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.06.2013 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2013 r., godz. 14.12NieznanyEdycja strony
13.06.2013 r., godz. 14.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1432 razy.