Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne w sprawie: 1.uchylenia pozwolenia wodnoprawnego w części na pobór wód podziemnych, tj.: pkt B.1. decyzji Starosty Wołomińskiego nr 143/03, z dnia 14 maja 2003 r., zmienionej decyzją nr 425/09, 2.udzielenia pozwolenia wodnopraw

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
1.uchylenia pozwolenia wodnoprawnego w części na pobór wód podziemnych, tj.: pkt B.1. decyzji Starosty Wołomińskiego nr 143/03, z dnia 14 maja 2003 r., zmienionej decyzją nr 425/09,
2.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z trzech istniejących studni:
a.studni nr 1a o głębokości 64 m, usytuowanej na działce nr ew. 10/1 obr. 02-01,
b.studni nr 2 o głębokości 61,5 m, usytuowanej na działce nr ew. 2/1 obr. 02-01,
c.studni nr 3 o głębokości 63,9 m, usytuowanej na działce nr ew. 20 obr. 02-01,
na potrzeby wodociągu w miejscowości Radzymin, w łącznej ilości maksymalnie 220 m3/h.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestrosta Konrad Rytel, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 17.05.2013 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 17.05.2013 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2013 r., godz. 09.38Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1195 razy.