Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Odszkodowania za grunty, które zostały wydzielone pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg istniejących

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Wydział Geodezji
ul. Powstańców 8/10
05-200 Wołomin
pok. nr 13

tel. (22) 787 30-10, wew. 102 (naczelnik), 103 (inspektorzy)

Godziny pracy wydziału:
- poniedziałek: 10.00 - 18.00
- wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Naczelnik Wydziału: Robert Denis

Podstawa prawna:

*art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.),
*ustawa KPA z dnia 14.06.1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

1.wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej, który winien zawierać:
1. nazwę organu lub imię i nazwisko właściciela oraz adres do korespondencji,
2. oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz wg ksiąg wieczystych,
3. wskazanie nazwy ulicy, pod którą grunt jest zajęty,
2.załączniki:
- ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości
- mapa podziałowa,
- tytuł własności,
- akta postępowania z negatywnym wynikiem rokowań (protokołem z rokowań).

Opłaty:

Brak.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks Postępowania Administracyjnego).

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 11.04.2013 r., godz. 09.12
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 25.04.2018 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2018 r., godz. 15.59Beata MizerskaEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 09.12NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1816 razy.