Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII – 250/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskimi Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8”
Uchwała Nr XXIII – 250/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskimi Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8”


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Mając na uwadze postanowienia Uchwały Nr XXII-237/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012 r., będącej stanowiskiem Rady w sprawie powierzenia Powiatowi Wołomińskiemu zadania zaprojektowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 635 łączącej Wołomin z węzłem drogowym „Wołomin” na trasie S-8, wyraża się zgodę na zawarcie w tym zakresie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego porozumienia z Województwem Mazowieckim oraz Gminą Wołomin.


§ 2

1. Porozumienie, o którym mowa w § 1, dotyczy określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8.
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.11.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.12.2012 r., godz. 12.52
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.12.2012 r., godz. 12.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 12.52Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2341 razy.