Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXIII Sesja

z 29.11.2012r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XXIII – 250/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskimi Gminą Wołomin a Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8”
 • Uchwała Nr XXIII – 251/2012
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie natężenia ruchu samochodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto Marki
 • Uchwała Nr XXIII-252/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr XXIII-253/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
 • Uchwała Nr XXIII - 254/2012
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2012
 • Uchwała Nr XXIII - 255/2012
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2012
 • Uchwała Nr XXIII – 256/2012
  w sprawie przekazania zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Klembów
 • Uchwała Nr XXIII – 257/2012
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2012 rok
 • Uchwała Nr XXIII – 258/2012
  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr XXIII – 259/2012
  w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
 • Uchwała Nr XXIII – 260/2012
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego dotyczącą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.12.2012 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.12.2012 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.12.2012 r., godz. 12.49Małgorzata JeznachEdycja strony
04.12.2012 r., godz. 12.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4258 razy.