Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

W związku z realizacją zadania pn. "W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca" - publikacja dot. ochrony przyrody Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Opracowanie załączników graficznych i multimed

Termin składania ofert: do dnia 10 października 2012 r. do godz. 12.00
Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją zadania pn. "W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca" - publikacja dot. ochrony przyrody, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Opracowanie załączników graficznych i multimedialnych (puzzle, rebusy, plansze edukacyjne) związanych z tematyką planowanej publikacji.

W ofercie należy przedstawić:
- szczegółowy opis proponowanych załączników graficznych i multimedialnych,
- szacunkową ilość załączników,
- termin realizacji,
- cena netto,
- cena brutto.

Opis publikacji:

Publikacja pt. „W dorzeczu dolnego Bugu i Liwca” tworzona jest w celu przedstawienia problematyki ochrony przyrody części Mazowsza położonej w rejonie dorzecza dolnego Bugu i Liwca ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, parków krajobrazowych, pomników przyrody i in., a także ich zagrożeń i niezbędnych działań, które pozwolą na zachowanie obszarów i obiektów cennych przyrodniczo.
Publikacja tworzona będzie w taki sposób, aby zaciekawiała i była źródłem wiedzy dla różnych odbiorców. Będzie bogato wyposażona w fotografie o tematyce przyrodniczej
z terenu powiatu wołomińskiego, legionowskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, mińskiego, pułtuskiego i warszawskiego. Załącznik do publikacji będzie stanowiła płyta multimedialna, na której oprócz wersji elektronicznej całości projektu, umieszczone zostaną puzzle, rebusy, plansze edukacyjne np. z głosami ptaków, dla najmłodszych oraz fotografie
i nagrania video wywiadów przeprowadzonych z przyrodnikiem i ornitologiem.
W trakcie tworzenia projektu również przeprowadzona zostanie ankieta nt. zagrożeń
i potrzeb w zakresie ochrony przyrody, której wyniki także zostaną przedstawione
w publikacji.
Nakład drukarski planowany jest w ilości 500 egzemplarzy i w celu dotarcia do jak największej ilości osób, będzie on dystrybuowany do bibliotek i zainteresowanych samorządów powiatowych i gminnych. Dodatkowo wersja elektroniczna publikacji zostanie udostępniona na stronach internetowych.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Prosimy o złożenie oferty do dnia 10 października 2012 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 4 w zamkniętej kopercie
z napisem: OFERTA NA: W DORZECZU DOLNEGO BUGU I LIWCA – ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl ; lub faksem na numer: 022 776 50 93.

OSOBA DO KONTAKTU:

tel.: (22) 787-43-01 lub 03

Barbara Zajkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wew.: 154
Robert Angielski – Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska wew.: 158

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

INNE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wyborze wykonawcy, do zmiany zakresu usługi (zwiększenia lub zmniejszenia) wraz z proporcjonalną zmianą kosztów za usługę, za porozumieniem stron.

W związku z zapytaniem jednego z potencjalnych wykonawców zamówienia, uprzejmie informujemy, że wybranemu oferentowi udostępnimy posiadaną dokumentację fotograficzną z terenu powiatu wołomińskiego w celu ewentualnego wykorzystania do realizacji zadania.

Jednocześnie sygnalizujemy, że w celach poglądowych można zapoznać się dokumentacją zamieszczoną na stronach internetowych dotyczących terenu powiatów wołomińskiego, mińskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego, legionowskiego, pułtuskiego i warszawskiego, oraz gmin leżących w dorzeczu dolnego Bugu i Liwca.

Ponadto z dokumentacją fotograficzną (z terenu powiatu wołomińskiego) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05- 200 Wołomin
tel. 22 787 43 03 w. 158, 154, fax 22 776 50 93.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.10.2012 r., godz. 13.10
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.12Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
05.10.2012 r., godz. 16.05NieznanyEdycja strony
05.10.2012 r., godz. 13.10NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4213 razy.