Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag: 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015, z perspektywą do roku 2019
KONSULTACJE SPOŁECZNE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015, z perspektywą do roku 2019

Uwagi / wnioski / propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia 28 czerwca 2012 r.

za pośrednictwem:
1) internetu: wos@powiat-wolominski.pl,
2) faksu: (0-22) 776-50-93,
3) poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście: w siedzibie Starostwa, pokój nr 10
tel. (0-22) 787-43-03 wew. 154,
wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl banerek NGO.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 31.05.2012 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.06.2012 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2012 r., godz. 09.30NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 13.49NieznanyEdycja strony
31.05.2012 r., godz. 13.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2913 razy.