Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. stawu chłonno – ozdobnego o wymiarach 79,0 m x 9÷12 m (kształt trapezu) o głębokości 1,6, na działce nr ew. 172

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145) oraz art. 32 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.04.2012r., Pana Macieja Szamałek V-ce Prezesa Zarządu Spółki Virid Construction Sp. z o.o. z s. ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, działającego w imieniu spółki Goodman Delta Logistics Poland Sp. z o. o., z s. ul. Złota 59, 00 – 120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. stawu chłonno – ozdobnego o wymiarach 79,0 m x 9÷12 m (kształt trapezu) o głębokości 1,6, na działce nr ew. 172/2 obr. Emilianów, gm. Radzymin oraz dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych (1 z kanalizacji deszczowej do ww. stawu, na rzędnej 89,20 m n.p.m., na działce nr ew. 172/2 obr. Emilianów; 2 – ze stawu do rowu na rzędnej 89,10 m n.p.m., na działce nr ew. 171/2 obr. Emilianów) oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 171/2, 172/2 i 173/4 obr. Emilianów do poprzez ww. wyloty do stawu chłonnego ozdobnego w ilości 348 dm3/s oraz przelewem do rowu melioracyjnego R-K w ilości 80, 5 dm3/s.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 17.05.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 30.05.2012 r., godz. 16.00
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 30.05.2012 r., godz. 16.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2012 r., godz. 16.00Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1611 razy.