Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 157/2012

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
Uchwała Nr XVI – 157/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 marca 2012r.


w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w WołominieNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVI-295/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia statutów jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego w części dotyczącej nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 26.03.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2012 r., godz. 13.25
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.03.2012 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2012 r., godz. 10.32Małgorzata JeznachEdycja strony
27.03.2012 r., godz. 13.25Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2371 razy.