Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty na; „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach przyszkolnych wykonanych z trawy syntetycznej”

termin skaładania ofert: 28.07.2011r. godzina 10.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na; „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach przyszkolnych wykonanych z trawy syntetycznej”
Miejsce składania ofert ; Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3.

Termin składania ofert; 28.07.2011r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert; 28.07.2011r. godzina 10.30Do oferty należy dołączyć;

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Formularz oferty.

3. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1)

4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
(Załącznik Nr 2)

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 (Załącznik Nr3)

W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa. Zadawanie pytań odbywa się drogą oficjalną e-mail lub fax: – wpr@powiat-wolominski.pl fax: (22) 776-50-93

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 20.07.2011 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2011 r., godz. 14.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2011 r., godz. 14.11NieznanyZmiana przynależności strony
25.07.2011 r., godz. 09.23NieznanyEdycja strony
20.07.2011 r., godz. 11.14Katarzyna RutkowskaEdycja strony
20.07.2011 r., godz. 11.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
20.07.2011 r., godz. 10.53Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4932 razy.