Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie

Termin składania ofert: 13.04.2011 godz. 14.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie zieleni na terenach przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Oferty można składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul.Prądzyńskiego 3, pok. nr. 4, przesłać faksem (numer faxu 22 – 776-50-93) lub pocztą elektroniczną na adres wok@powiat-wolominski.pl.
Do oferty prosimy dołączyć kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do dnia 31.12.2011r.

Termin składania ofert: 13.04.2011 do godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 13.04.2011 do godz. 14.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.04.2011 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.04.2011 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2011 r., godz. 12.14NieznanyZmiana przynależności strony
06.04.2011 r., godz. 10.34NieznanyEdycja strony
06.04.2011 r., godz. 10.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5164 razy.