Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z powierzchni utwardzonych z terenu ww. Zakładu do ziemi, w ilości max. 26,11 l/s.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t. j. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 03.12.2010r. Pana Huberta Pawłowskiego działającego w imieniu Zakładu JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. z s. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, z powierzchni utwardzonych z terenu ww. Zakładu do ziemi,
w ilości max. 26,11 l/s.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 15.12.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 16.12.2010 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 16.12.2010 r., godz. 13.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.12.2010 r., godz. 13.46Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1691 razy.