Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie odbudowy fragmentu rowu komunalnego „R-A 10/1”, na terenie dz. nr ew. 48/1 obr. 10 w Kobyłce przy ulicy Jagodowej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,na wniosek z dnia 25.10.2010 r. Państwa Urszuli i Stanisława Krej, zam. w Wołominie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odbudowy fragmentu rowu komunalnego „R-A 10/1”, położonego na terenie dz. nr ew. 48/1 obr. 10 w Kobyłce przy ulicy Jagodowej – polegającej na budowie kanału krytego o długości ok. 21 m, z obustronnymi drenażami, o łącznej długości 36,0 m.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 02.11.2010 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 23.11.2010 r., godz. 10.45
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 23.11.2010 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.11.2010 r., godz. 10.45Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1445 razy.