Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 509/08, znak: WOŚ–6225–44/08 z dnia 02.12.2008r.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 12.11.2010r. Pana Zdzisława Rucińskiego działającego w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 509/08, znak: WOŚ–6225–44/08 z dnia 02.12.2008r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw nr 483 przy ul. Geodetów 40 w Wołominie poprzez rów znajdujący się na terenie ww. stacji paliw do rowu komunalnego G, a następnie do wód rz. Czarnej w km 18+800, w łącznej ilości 16,0 l/s. Zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w ww. pozwoleniu.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 18.11.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 19.11.2010 r., godz. 08.30
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 19.11.2010 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.11.2010 r., godz. 08.30Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1911 razy.