Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 5 wylotów o średnicy 400 mm, przebudowę urządzeń wodnych, tj.: wykonanie przepustów o średnicy 600 mm (1szt.) i o średn

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 28.10.2010r., Pana Przemysława Woźniaka, działającego w imieniu Burmistrza Wołomina, zostało wszczęte
postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 5 wylotów o średnicy 400 mm,
przebudowę urządzeń wodnych, tj.: wykonanie przepustów o średnicy 600 mm (1szt.) i o średnicy 1200 mm (3 sztuki),
szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych drogi gminnej (projektowanej ul. Granicznej), w miejscowości Ossów do urządzenia wodnego –rowu przydrożnego.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3
w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafranski - członek zarządu, data: 03.11.2010 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 12.11.2010 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 12.11.2010 r., godz. 14.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.11.2010 r., godz. 14.07Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1316 razy.