Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.: budowę przepustu, o średnicy Ø400 mm i długości 6,5 m, na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 4311W zlokaliz

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 25.10.2010r., Pana Łukasza Cygas, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.: budowę przepustu, o średnicy Ø400 mm i długości 6,5 m, na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 4311W zlokalizowanym na działce nr ew. 137 obręb Czarna, umożliwiającego wjazd na działkę nr ew. 28 obręb Czarna 02, gm. Wołomin.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 28.10.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 28.10.2010 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 28.10.2010 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.10.2010 r., godz. 14.40Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1247 razy.