Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 358/10

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty w sprawie WAB-7358/20/10
Uchwała Nr XLVII – 358/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty w sprawie
WAB-7358/20/10Na podstawie art. 229 pkt 4 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi W. S. z dnia 9 września 2010r. dotyczącej bezczynności starosty w sprawie WAB 7358/20/10.
2. Skargę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu jako organowi administracji publicznej właściwemu do rozpatrywania zażaleń w trybie art. 37 K.p.a.


§ 2

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącemu na adres wskazany w skardze.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 29.10.2010 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.10.2010 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.11.2010 r., godz. 08.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.11.2010 r., godz. 08.45Małgorzata JeznachEdycja strony
28.10.2010 r., godz. 12.46Małgorzata JeznachEdycja strony
28.10.2010 r., godz. 12.46Małgorzata JeznachEdycja strony
28.10.2010 r., godz. 12.45Małgorzata JeznachEdycja strony
28.10.2010 r., godz. 12.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2369 razy.