Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie legalizacji urządzenia wodnego, tj. stawu, zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 19 obręb 15, przy ul. Moniuszki w Kobyłce.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 29.09.2010r., Pani Krystyny Woźniak, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, tj. stawu, zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 19 obręb 15, przy ul. Moniuszki w Kobyłce.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 29.09.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 13.10.2010 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 13.10.2010 r., godz. 13.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.10.2010 r., godz. 13.24Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1462 razy.