Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ze zlewni ul. Chopina i Matejki w Kobyłce, do urządzenia wodnego, tj. do rowu A za pomocą istniejącego kol

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 29.09.2010r. Gminy Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ze zlewni ul. Chopina i Matejki w Kobyłce, do urządzenia wodnego, tj. do rowu A za pomocą istniejącego kolektora o średnicy 800 mm, w ilości max. 56 l/s.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 04.10.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 13.10.2010 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 13.10.2010 r., godz. 13.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.10.2010 r., godz. 13.20Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1474 razy.