Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych, z boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji &#

WOŚ-6225-32/10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 23.08.2010r., Pana Olafa Chmielewskiego, działającego w imieniu Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych, z boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, do wód powierzchniowych stojących, zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 147/3 i 147/2 obr. 27 w Wołominie.


Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3
w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Zajkowska, data: 25.08.2010 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 01.09.2010 r., godz. 11.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.09.2010 r., godz. 11.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2010 r., godz. 11.45NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1532 razy.