Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia odnoprawnego na odprowadzanie do ziemi poprzez skrzynki rozsączające, ścieków, tj., wód opadowych i roztopowych, z dachu kościoła, zlokalizowanego na działkach nr ew.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 20.05.2010r., Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Klemensa w Klembowie, ul. Żymirskiego 39, 05 - 205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi poprzez skrzynki rozsączające, ścieków, tj., wód opadowych i roztopowych, z dachu kościoła, zlokalizowanego na działkach nr ew. 585 i 584 obręb 03 w Klembowie oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków (skrzynki rozsączające).
Z dokumentacją sprawy zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie (05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 8).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 13.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2010 r., godz. 13.57NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1664 razy.