Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia przez rzekę Beniaminówkę w km 14+225 (dz. nr ew. 89 obręb 05-03 w Radzyminie).

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 24.06.2010r., Firmy PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., ul. Marsa 95,
04-470 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia przez rzekę Beniaminówkę w km 14+225 (dz. nr ew. 89 obręb 05-03 w Radzyminie).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.08.2010 r., godz. 13.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2010 r., godz. 13.35NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1381 razy.