Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w zakresie poboru wody podziemnej ze studni Nr 1 i Nr 2 zlokalizowanych w Klembowie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,na wniosek z dnia 22.06.2010r. Gminy Klembów, ul. Gen. F. Żymirskiego 38,
05-205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej ze studni Nr 1 i Nr 2 zlokalizowanych w Klembowie na działkach nr ew. 304/3, 305/3 i 306/3, na cele zaopatrzenia gminnego wodociągu.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.07.2010 r., godz. 12.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.07.2010 r., godz. 12.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2010 r., godz. 12.53NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1548 razy.